W

Wymiana doświadczeń na temat kompleksowej obsługi przedsiębiorców i innych instrumentów wsparcia biznesu: region mazowiecki i lubelski
START EASY “Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: the once-only challenge” (INTERREG EUROPE)

___________

Agencja Rozwoju Mazowsza wraz z Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym zapraszają na międzynarodową wizytę studyjną, która odbędzie się 28 września 2021 roku, w godz. 9.30-14.00 w formie online poświęconą kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, usługom świadczonym na rzecz MŚP, w tym start-upów
i innowatorów, a także innych dedykowanych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości.

Wydarzenie ma na celu wymianę doświadczeń i wypracowanie praktycznych rekomendacji dla administracji publicznej i instytucji otoczenia biznesu, które:

  • działają na rzecz wsparcia przedsiębiorczości, innowacji i MŚP
  • chcą świadczyć coraz lepsze usługi, bardziej dostosowane do potrzeb przedsiębiorców
  • chcą się rozwinąć, zaczerpnąć nowych pomysłów, poprawiać jakość świadczonych usług dla przedsiębiorców, w tym start-upów
  • a także są ukierunkowane na zdobywanie kontaktów międzynarodowych z podobnymi instytucjami

Podczas wizyty studyjnej zostaną przedstawione funkcjonujące modele obsługi przedsiębiorców i wybrane instrumenty wsparcia przedsiębiorczości z województwa lubelskiego i mazowieckiego. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, wzajemnej nauki i dyskusji związanej z budowaniem ekosystemu wspierającego działanie przedsiębiorców, szczególnie start-upów wraz z partnerami projektu START EASY – jednostkami administracji publicznej i instytucjami otoczenia biznesu z Hiszpanii, Włoch, Belgii, Litwy i Łotwy.

Zapraszamy przedstawicieli:

  • administracji publicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym, działających na rzecz wsparcia przedsiębiorczości, w tym jednostek oferujących programy dofinansowania dla MŚP
  • Koordynatorów klastrów
  • Parków technologicznych, ośrodków innowacji, hubów innowacji cyfrowych
  • Centrów transferu wiedzy, instytucji badawczo-rozwojowych
  • Instytucji wspierających finansowo rozwój MŚP
  • Agencji rozwoju i innych instytucji otoczenia biznesu

Rejestracja: https://forms.office.com/r/STkZM4B8Mv (do 27.09.2021, godz. 09:00)

Więcej informacji:

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba