J

Jako Lubelski Instytut Designu postanowiliśmy w jednym miejscu zebrać osoby, które profesjonalnie zajmują się sportem: projektują, organizują, finansują czy nim zarządzają, by porozmawiać o najważniejszych wyzwaniach w tym obszarze. Tak powstał pomysł zorganizowania konferencji „Projektowanie sportu".


Celem konferencji jest przyjrzenie się aktualnym trendom w projektowaniu przedmiotów, usług oraz infrastruktury związanej z uprawianiem sportu.

Chcemy zdefiniować problemy i podjąć próbę wypracowania rozwiązań.

W trakcie konferencji będziemy starali się pokazać, że sport jest zjawiskiem, które także podlega projektowaniu.


Interesuje nas przede wszystkim sport szeroko dostępny, amatorski i pół-amatorski, masowy, a także sportowa infrastruktura w przestrzeni publicznej. 

Tezy:
• aktywność fizyczna odgrywa coraz większą rolę w życiu mieszkańców Polski, 
• oferta produktów i usług adresowanych do osób aktywnych fizycznie rośnie z każdym rokiem,
• nowy rynek powoduje nowe wyzwania jednak wiele rozwiązań jest po prostu, kopiowanych a nie projektowanych z uwzględnieniem lokalnej specyfiki.

Uczestnicy:
• projektanci/tki (produktu, usług, procesu, infrastruktury, IT),
• przedsiębiorcy (producenci, usługodawcy, deweloperzy),
• organizatorzy sportu (imprez masowych, zawodów, przestrzeni publicznej).


PROGRAM

9:00 Otwarcie. Wprowadzenia do tematu konferencji.

9:30 Wykład otwarcia - Ekonomia sportu/ekonomia designu - dr Artur Borcuch, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (tłumaczenie PJM)

10:15 Dokąd biegniemy czyli rozmowa o trendach - Dorota Kabała, We Design For Physical Culture (tłumaczenie PJM)

11:00 Przerwa

11:15 Projektowanie sportu - jak to się robi? - Marzena Kukulska, starszy kupiec i Małgorzata Marzewska, manager ds PR i komunikacji 4F

11:45 Projektowanie przestrzeni publicznej przyjaznej uprawianiu sportu - rozmowa, w której udział wezmą:
• Grzegorz Gądek, Fundacja Skwer Sportów Miejskich Warszawa 
• Joanna Mirska-Żółkiewska, JMZ APA Kraków
• Wojciech Januszczyk, Garden Concept Lublin

13:00 Lunch

13:30 Sport a usługa - rozmowa, w której udział wezmą:
• Marek Tronina, Fundacja Maraton Warszawski
• Jarek Kwit, trener osobisty, dietetyk
• Ewelina Borowska, Dawid Pasierbowicz, High Life Studio Lublin

14:45 Przerwa

15:00 Projektowanie sportu - jak to się robi? - analiza przypadków
• Dorota Kabała, We Design For Physical Culture - case study dot. projektowania produktu
• Krzysztof Dołęgowski - Inov-8 - proces projektowania produktów specjalistycznych 

16:00 Inspiracje czyli co się projektuje w Lublinie.

• Marszka - Marta Sienkiewicz
• Senstudio - Karolina Józwik
• Lejdis Studio - Kamil Magoś
• FA UMCS - Agnieszka Sąsiadek
• Klastyczny Pilates Studio - Mariola Wantlandt
• Project Beast - Paweł Niewęgłowski

 


Część praktyczna (dla zainteresowanych)

17:00 - 19:00 Da się czyli praktyczne rozwiązywanie problemów - warsztat - prowadzenie Piotr Skrzypczak, LID. 

 

Rejestracja: https://goo.gl/forms/TwNJ6iWtZ41sF2tH2

 

Organizator:
Lubelski Instytut Designu / Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. 


Patronat:
• Polski Komitet Olimpijski

 

 

• Marszałek Województwa Lubelskiego

 

 

• Prezydent Miasta Lublin


 

Partnerzy:
• We Design For Physical Culture
• Inov-8
• 4F
• JMZ APA
• Garden Concept
• Fundacja Maraton Warszawski
• Fundacja Skwer Sportów Miejskich 

 

Konferencja zrealizowana dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

 

 

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba