P

Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Lista dotyczy wniosków, które wpłynęły w dniach: 17.09.2018 - 21.09.2018 r.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba