P

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Grupa PFR, zaprasza na spotkanie przedsiębiorców z sektora MSP, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, zainteresowanych wsparciem finansowym działań eksportowych tj. na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki.

PARP Grupa PFR zaprasza na spotkanie, gdzie pod okiem eksperta PARP będą Państwo mieli okazję omówić wniosek o dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacji MSP. Ekspert omówi kryteria oraz udzieli odpowiedzi na pytania. Dodatkowo, wskaże najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków oraz zaprezentuje dobre praktyki.

Działanie 1.2 POPW skierowane jest do firm, które:

• prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.

• posiadają w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę).

• zainteresowane są wejściem z posiadanym produktem (wyrobem własnym lub usługą własną) na nowe rynki zagraniczne.

Termin spotkania: 21 czerwca 2018 r. (czwartek)

Miejsce spotkania: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Białystok

Formularz rejestracyjny: https://www.parp.gov.pl/50135

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba