Zapraszamy na dwa spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu START EASY zarówno dla przedstawicieli administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu, jak i przedsiębiorców oraz całego ekosystemu startupów:

 • spotkanie #2: perspektywa decydentów i instytucji otoczenia biznesu
 • spotkanie #3: perspektywa przedsiębiorcy i ekosystemu startupów


Spotkania będą poświęcone omówieniu i analizie instrumentów wsparcia firm i start-upów w województwie lubelskim, w połączeniu z perspektywą krajową. Podczas spotkań uczestnicy będą mogli podzielić się doświadczeniem i dobrymi praktykami, jak również podyskutować o możliwych rozwiązaniach odpowiadających potrzebom nowych i już działających firm w regionie.

Projekt „START EASY – Smart tools for quick and easy start-up in Europe: the once-only challenge” (Inteligentne narzędzia do szybkiego i łatwego zakładania firm w Europie: zasada jednorazowości) realizowany w ramach programu Interreg Europe przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S. A. jest inicjatywą Rządu Katalonii (Hiszpania) wspólnie z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz interesariuszami z całej Europy. Poprzez międzyregionalny proces uczenia się i zaangażowanie podmiotów z ekosystemu rozwoju firm i start-upów, instytucji otoczenia biznesu i in. dąży on do stworzenia najlepszych warunków ułatwiających zakładanie i prowadzenie firm w Europie.

Kiedy?

 • spotkanie #2: 06 sierpnia 2020 (czwartek),  godz. 11:00 – perspektywa decydentów i instytucji otoczenia biznesu
 • spotkanie #3: 07 sierpnia 2020 (piątek), godz. 11:00 –perspektywa przedsiębiorcy i ekosystemu startupów


Gdzie?

Dedykowana platforma online – link do poszczególnych spotkań zostanie przekazany po ukończeniu rejestracji na wydarzenia pod linkami:

Aby wziąć udział w spotkaniach online, prosimy się upewnić, że urządzenie elektroniczne posiada mikrofon i (opcjonalnie) kamerę internetową.

O czym?

 • o założeniach projektu START EASY i roli interesariuszy;
 • rezultatach spotkania #1;
 • instrumentach wsparcia i rozwoju firm i start-upów oraz dobrych praktykach w regionie i kraju,

jak również o

 • ułatwieniach administracyjnych przy rejestracji i prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • punktach kompleksowej obsługi (one-stop shop) i zasadzie jednorazowości i
 • dobrych praktykach regionów europejskich.


Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem roboczym, którym posłużymy się w dyskusji na obu spotkaniach interesariuszy.

Dla kogo?

Na spotkanie #2: perspektywa decydentów i instytucji otoczenia biznesu zapraszamy w szczególności przedstawicieli:

 • administracji publicznej i instytucji zarządzających funduszami europejskimi, wspierających rozwój gospodarki, w tym proces zakładania i rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzających procesami administracyjnymi w tym obszarze;
 • instytucji otoczenia biznesu realizujących zadania na rzecz przedsiębiorców / startupów;
 • hubów inowacji, akceleratorów i inkubatorów, instytucji innowacyjnych, coworkingów;
 • funduszy (corporate) venture capital,
 • a także przedstawicieli młodego pokolenia, w tym studentów oraz innowatorów, ekspertów i in. osób zainteresowanych stworzeniem w naszym regionie warunków ułatwiających zakładanie i prowadzenie biznesu.
   

Na spotkanie #3: perspektywa przedsiębiorcy i ekosystemu startupów zapraszamy w szczególności przedstawicieli:

 • firm i startupów, którzy chcą się podzielić swoimi problemami, potrzebami i doświadczeniami występującymi w procesie zakładania  i prowadzenia działalności gospodarczej, oraz chcących się podzielić możliwymi rozwiązanami;
 • dużych firm i korporacji działających w obszarze innowacji, nowych technologii, rozwoju, strategii i HR,
 • a także przedstawicieli młodego pokolenia, w tym studentów oraz innowatorów, ekspertów i in. osób zainteresowanych stworzeniem własnego biznesu.


Dlaczego warto?

 • ekspertyza – szeroka perspektywa dostępnych polityk i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości,
 • regionalna i międzynarodowa wymiana doświadczeń – udział w grupie wspierającej realizację projektu z udziałem różnorodnych partnerów instytucjonalnych ekosystemu przedsiębiorczości z Hiszpanii, Włoch, Francji, Belgii, Litwy i Łotwy,
 • networking (eksperci w obszarze innowacji, decydenci, influencerzy, przedsiębiorcy i in.)
 • współpraca przy udoskonaleniu instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w odpowiedzi na aktualne potrzeby.


Agenda

10:45 – 11:00 | rejestracja i połączenie uczestników
11:00 – 11:30 | prezentacja projektu, roli regionalnej grupy interesariuszy, rezultatów spotkania #1
11:30 – 12:50 | dobre praktyki i instrumenty wsparcia przedsiębiorców (dyskusja)
12:50 – 13:00 | podsumowanie

Szczegółowa agenda dla poszczególnych spotkań dostępna pod linkami:


Więcej znajdziecie na:


Rejestracja

 • na spotkanie #2 – do 05 sierpnia 2020 r. pod linkiem
 • na spotkanie #3 – do 06 sierpnia 2020 r. pod linkiem 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba