Z

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi naborami do realizacji zadań w ramach projektu „Drabina Kompetencji – integracja kluczem do rozwoju młodych naukowców” realizowanego w ramach zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego" współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Szczegóły dotyczące poszczególnych naborów znajdują się w poniższych załącznikach.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba