R

Rozpoczynamy "Akademię Innowacji" – projekt skierowany do studentów, doktorantów i pracowników naukowych kierunków związanych z biotechnologią, żywnością i żywieniem. Może zgłosić się każdy, kto myśli o komercjalizacji wyników swoich badań i połączeniu studiów z pracą zawodową.

Udział w projekcie jest bezpłatny i pomoże w zdobyciu wiedzy i kompetencji potrzebnych do założenia własnej działalności . Na warsztatach zostaną poruszone następujące obszary tematyczne:

  • 21.11.2017 (wtorek) - zagadnienia prawne, ochrona patentowa
  • 22.11.2017 (środa) - tworzenie i prowadzenie startupów
  • 23.11.2017 (czwartek) - innowacje w żywieniu i biotechnologii

 

Zwieńczeniem będzie debata „Innowacje 2.0” , która zostanie poświęcona aktualnym wyzwaniom środowiska akademickiego w kontekście komercjalizacji wyników badań i tworzenia innowacyjnych startupów.

Debata odbędzie się 24 listopada 2017 r. o godz. 12:00 w auli LPNT.

Regulamin uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w załączniku. Wypełniony formularz prosimy wysyłać na: inkubator@lpnt.pl

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba