B

Bardzo miło nam poinformować, że w dniu 06.07.2021 na platformie komunikacyjnej ZOOM odbyło się kolejne spotkanie interesariuszy projektu START EASY (Interreg Europe) pt. „Kierunki rozwoju regionalnych one-stop shop (OSS) jako komplementarnego systemu wsparcia przedsiębiorczości z usługami oferowanymi przez biznes.gov.pl” wspólnie organizowanym przez Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. oraz Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.

Celem spotkania było wypracowanie potencjalnych kierunków rozwoju regionalnych one-stop shop (OSS), w których początkujący przedsiębiorcy, w szczególności start-upy, mogłyby uzyskać kompleksową ofertę usług odpowiadających ich potrzebom biznesowym.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały usługi oferowane w ramach portalu biznes.gov.pl, a także jego założenia i perspektywy rozwoju. Omówiony został także projekt OSS (Interreg Europe), którego celem jest poprawa usług doradczych i wsparcia dla początkujących przedsiębiorców oraz projekt START EASY i najlepsze praktyki punktów kompleksowej obsługi przedsiębiorców z innych regionów europejskich.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, instytucji otoczenia biznesu i ośrodków innowacji działających w obszarze wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości.

Naszymi szczególnymi gośćmi byli: Pani Marianna Sidoroff - Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Cyfrowej w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii oraz Pan Marek Duda - Dyrektor Działu Projektów i Programów Krajowych i Międzynarodowych w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Aktywny udział w spotkaniu wziął również Pan Mirosław Odziemczyk – Pełnomocnik Zarządu PAIH S.A. ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba