W

Wszystkich, którzy aktywnie zajmują się przeprowadzaniem badań w dziedzinie nauk filologicznych zapraszamy do udziału w wirtualnej międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji „Współczesna filologia: aktualne zagadnienia oraz perspektywa badawcza”.

Termin: 20-21 października 2017 r.

W ramach konferencji zaplanowano następujące sekcje:

 • języki słowiańskie
 • literatura
 • język romański, germański i inne
 • teoria literatury
 • porównawcza wiedza o literaturze
 • ogólna wiedza o języku
 • porównawczo - historyczna i
 • typologiczna wiedza o języku
 • przekład
 • język i środki masowego przekazu
 • komunikacja międzykulturowa

 

Konferencja organizowana jest przez Lubelski Park Naukowo Technologiczny S. A. oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej przy wsparciu Państwowego Wyższego Zakładu Naukowego Użhorodskiego Uniwersytetu Narodowego oraz Centrum Ukraińsko-Europejskiej Współpracy Narodowej.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji oraz wzory sporządzania dokumentów zgłoszeniowych dostępne są w załączonym pliku.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba