S

Szanowni Państwo,
 
niniejszym, Lubelski park Naukowo-Technologiczny SA, ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod roboczą nazwą „Dostawa sprzętu i oprogramowania niezbędnych do uruchomienia Multimedialnego Centrum Nauki".
 
Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do
przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub
określenia warunków umowy, ewentualnie doradztwo w ww. zakresie.
 
Przedmiotem dialogu są zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz najnowsze, najkorzystniejsze, najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, prawne, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia.
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej - zachęcamy do zapoznania się z załącznikami i udziale w Dialogu!

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba