P

Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim". 

Lista dotyczy wniosków, które wpłynęły w dniach: 27.08.2018 - 31.08.2018 r.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba