Full image page

AKTUALNOŚCI LID

30.10.2018

Warsztaty dla projektantów

Uwaga studenci architektury, krajobrazu, zieleni i gospodarki przestrzennej (i innych kierunków związanych z projektowaniem)! 
Mamy jeszcze kilka miejsc na cykl warsztatów dotyczących poprawy jakości przestrzeni publicznej w Lublinie. W programie: praca na konkrecie, wizje lokalne, planowanie partycypacyjne, prototypowanie wypracowanych rozwiązań. A wszystko to z szerokim uwzględnieniem potrzeb użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Wśród prowadzących osoby z doświadczeniem zarówno w pracy naukowej jak i dorobkiem praktycznym, m.in.: dr Natalia Przesmycka, dr Paulina Zarębska-Denysiuk, Paweł Adamiec, Katarzyna Szczypior.

Warsztaty odbędą się w pierwszej połowie listopada. Terminy wkrótce.

Zgłoszenia, wraz z notką o sobie prosimy przesyłać do 4 listopada br. na adres: design@lpnt.pl.

29.10.2018

Typolub

TypoLub to cykl spotkań poświęconych typografii i grafice użytkowej.

To próba włączenia projektowania graficznego do aktualnej dyskusji na temat znaczenia komunikacji międzykulturowej. Interesuje nas pokazanie i zrozumienie relacji między tradycyjnym medium, jakim jest druk a nowymi, cyfrowymi wcieleniami typografii. Dlatego przyglądamy się zmianom zachodzącym w grafice użytkowej związanymi z rewolucją informacyjną i nowymi mediami.

Chcemy, aby Lublin stał się miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy tradycją typograficzną Wschodu i Zachodu. Zależy nam na obudzeniu zainteresowania liternictwem cyrylickim, które może być jednym z narzędzi budowania dialogu.

10.10.2018

Projektowanie dostępności

Seminarium dla projektantów poświęcone projektowaniu dostępności, jako szansa na tworzenie produktów, usług, rozwiązań IT, z których korzystać będzie mogła zdecydowanie większa grupa odbiorców.

23.10.2018

21.05.2018

Epoka Spektaklu. Spotkanie z Karakterem.

Epoka spektaklu. Spotkanie z Karakterem.

DZIAŁANIA LID

Tytuł zastępczy

Opakowania

Kwestia dobrych opakowań to dla nas priorytet, dlatego też co roku organizujemy konferencje wspierające zarówno projektantów jak i producentów.

zobacz szczegóły
Tytuł zastępczy

Spotkania, wykłady, warsztaty

Lubelski Instytut Designu regularnie organizuje spotkania, wykłady, warsztaty dotyczące różnych obszarów projektowania.

 

zobacz szczegóły
Tytuł zastępczy
Konkursy
Tytuł zastępczy

O LID

OFERTA
Biblioteka z designem
L

Lubelski Instytut Designu został utworzony w strukturze Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w czerwcu 2015 r.  w celu wsparcia rozwój designu na Lubelszczyźnie. Misją Instytutu jest promowanie designu, jako strategicznego czynnika rozwoju gospodarczego, głównego czynnika wsparcia innowacji i obszar, za pomocą którego można poprawić jakość życia. Celem Instytutu jest ustalenie standardów w zakresie projektowania i innowacji, promowanie dobrych praktyk w zakresie designu oraz stworzenie platformy współpracy lubelskich uczelni, biznesu, środowiska projektantów i administracji publicznej. Działania Instytutu mają pomóc zwiększyć wykorzystanie wzornictwa w procesach innowacyjnych firm i instytucji publicznych. Rolą Instytutu jest wsparcie sektora kreatywnego, promocja designu, umiędzynarodowienie produktów i usług z Lubelszczyzny. 

Punktem odniesienia dla LID są:
•    design w biznesie, ekonomiczny wymiar designu – design, jako czynnik wzmacniający innowację i konkurencyjność (w konsekwencji tworzenie nowych miejsc pracy), tworzenie i działanie sektora kreatywnego z firmami z obszaru designu)
•    design w sektorze publicznym – projektowanie usług publicznych, innowacje społeczne, zwiększenie zadowolenia z jakości usług, poprawa standardów życia
•    społeczny wymiar designu – wspieranie kultury projektowania, konfrontowanie nowych wyzwań w  nowoczesnym społeczeństwie

RADA PROGRAMOWA

MAREK CECUŁA
Prof. Jan Pomorski
PROF. ARTUR POPEK
PROF. RYSZARD SKUBISZ
DR PAULINA ZARĘBSKA-DENYSIUK
MAŁGORZATA RYGALIK
Bartłomiej Pniewski
Andrzej Jachim
DR MARIUSZ SAGAN

Rekomendacja

LPNT cenimy za efektywne podejście do kojarzenia nauki z biznesem, a także jako partnera przy organizacji wydarzeń specjalnych, adresowanych do lokalnych przedsiębiorców.
Mariusz Sagan
  • Mariusz Sagan
  • Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba