17.09.2021

Wyniki rekrutacji do projektu Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości

17.09.2021

WSTĘPNE WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU LUBELSKI PARK WPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

27.08.2021

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny prowadzi rekrutację

27.08.2021

Wydłużenie terminu składania biznesplanów w ramach projektu LPWP do dnia 27.08.2021r. do godziny 16.00.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba