Twój pomysł nasze wyzwanie

LPNT stwarza atmosferę i daje narzędzia do szybkiego rozwoju innowacyjnego biznesu.

Najnowszy projekt

Tytuł zastępczy

DOFINANSOWANIE DLA MŚP NA ZAKUP USŁUG ROZWOJOWYCH

  • wsparcie dla 1334 przedsiębiorstw i 3130 ich pracowników
  • dofinansowanie do 5 000 zł na pracownika i 15 000 zł rocznie na przedsiębiorstwo
  • refundacja od 60% do 80% wartości usługi rozwojowej
zobacz szczegóły

Aktualności

12.03.2018

Podaj dalej. Spotkanie z Karakterem

Serdecznie zapraszamy na kolejne Spotkanie z Karakterem. Tym razem porozmawiamy o książcę „Podaj dalej. Design, nauczanie, życie” której boheterem jest Krzysztof Lenk a rozmawia z nim Ewa Satalecka. 


Spotkanie poprowadzą wybitny polski projektant Bartłomiej Pniewski (http://designnet.pl/bartek_home/) oraz, nieco młodszy stażem, ale także posiadający olbrzymi dorobek Robert Zając z Kolektyw kilku.com.

 

12.03.2018

Pomoc prawna dla projektantów

Pomoc prawna dla projektantów.

Mamy dla Was bardzo dobrą wiadomość - pytacie nas o prawników, z którymi moglibyście współpracować w zakresie prowadzonej przez Was działalności gospodarczej, sporządzania umów czy prawa autorskiego (czy generalnie własności intelektualnej).

12.03.2018

"Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim" nabór w dniach 5-9.03.2018 r.

Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Lista dotyczy wniosków, które wpłynęły w dniach: 5.03.2018 - 9.03.2018 r.

05.03.2018

Projektowanie sportu

Serdecznie zapraszamy 7 marca 2018 r. na konferencję pt. Projektowanie sportu.

05.03.2018

"Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim" nabór w dniach 26.02-2.03.2018 r.

Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Lista dotyczy wniosków, które wpłynęły w dniach: 26.02.2018 - 2.03.2018 r.

05.03.2018

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW 12-16.03.2018 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że przyjmowanie wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w dniach 12.03 - 16.03.2018 r. zostaje zawieszone. 

Zapraszamy ponownie od poniedziałku 19.03.2018 r.

02.03.2018

Ogłoszenie o konkursie na Partnera - Scouting

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ogłaszam otwarty nabór na partnerów spoza sektora finansów publicznych, zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach ogłoszonego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab, Pilotaż „Poland Prize”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

02.03.2018

Ogłoszenie o konkursie na partnera - akceleracja

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ogłasza otwarty nabór na partnerów spoza sektora finansów publicznych, zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach ogłoszonego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab, Pilotaż „Poland Prize”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Budynek LPNT

Image static
B

Budynek został zaprojektowany w konstrukcji żelbetonowej, szkieletowej, monolitycznej, z zewnętrznymi ścianami wykonanymi jako warstwowe z betonu architektonicznego z przeszkleniami z fasad aluminiowo-szklanych oraz doświetleniami traktów wewnętrznych poprzez atria - ogrody wewnętrzne, świetliki dachowe i szczeliny w stropach.

Image static

Rekomendacja

Profesjonalizm i pełne oddanie realizowanym przedsięwzięciom jest tym, co wyróżnia zespół LPNT.
Piotr Pietrzak
  • Piotr Pietrzak
  • IBM

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba